Hotellbokning  from   n° nights 

Lazise - Historia

Bebodd redan i förhistorisk tid vilket man konstaterat tack vare arkeologiska fynd såsom pålverk. Den var ett mycket viktigt hamncentra under romartiden, bevis är flertalet mynt påträffade i området Saline. I X seklet fick man många privilegier under longobarderna och Otto den II`s herravälden som bl.a fiskerättigheter i sjön och finansiering till att förstärka borgens murar. Lazise var en fri kommun i XII seklet fram till Scaligerfamiljen tog befälet och därefter övertog Viscontihertigarna makten. År 1405 ingick man, liksom övriga byar runt Gardasjön, i Venedigs republik. I början av 1700 talet, under perioden av det österrikiska tronföljdskriget, plundrades Lazise av tyska och franska trupper. Därefter tog Napoleon över makten och man ingick i Repubblica Cisalpina som senare blev det Italienska Riket. 1815 invaderade österrikiska trupper som övertog befälet i Lazise och de flesta område runt Gardasjön. Först efter det tredje frihetskriget 1866, blev man enat under konungariket Italien.

Your holidays on Lake Garda